loading content..

Een betere professionele toekomst

Beter functioneren als leidinggevende

Beter communiceren

Is het nu Giant of is het Small?

GIANT SMALL STEPS BEGELEIDT U

u individueel (professioneel, persoonlijk of beiden) • u en uw team • u en uw organisatie

IN GEWENSTE VERANDERINGEN

in uw loopbaan, uw leven of beiden • in uw leiderschap

• in communicatie (u met uzelf, u met uw collega's/partners, u met uw teams, u met uw organisatie).

Ce qu'il y a de difficile, pour un homme qui habiterait Vilvorde et qui voudrait aller à Hong Kong, ce n'est pas d'aller à Hong Kong, c'est de quitter Vilvorde.

Jacques Brel

COACHING

 

Persoonlijke Coaching

Doel: uw leven professioneel, privé of beiden rustig, gestructureerd bekijken en ontdekken wat de andere opties zijn.

Duur: max 15 u, verspreid over max. 10 sessies.

 

Coaching van leidinggevenden

Doel:  U stopt met datgene wat niet werkt in uw rol als leidinggevende
en vervangt het door wat wèl werkt.

Duur: maximum 14 u, verspreid over 7 sessies


 

 

Loopbaancoaching

Doel: U vormt uw loopbaanvraagstuk om tot een duidelijk professioneel doel en bijhorend actie/ontwikkelingplan.

Duur: maximum 8 u, verspreid over 6 sessies

Gesubsidieerde loopbaancoaching voor particulieren: indien u als particulier loopbaanbegeleiding wenst te volgen bij Giant Small Steps kan u hiervoor onder welbepaalde voorwaarden loopbaancheques aanvragen bij de VDAB.
Giant Small Steps werkt in het kader van loopbaanbegeleiding, gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid, samen met loopbaanbegeleidingskantoor Arabel.

Bedrijfsinterne loopbaancoaching: Giant Small Steps begeleidt medewerkers in bedrijven en organisaties in het kader van interne loopbaanbegeleiding (wanneer medewerkers de mogelijkheid krijgen om op eigen vraag interne loopbaanbegeleiding te volgen) en heroriëntatiebegeleiding (wanneer medewerkers binnen de organisatie van job moeten veranderen).


PROCESS COMMUNICATION

 

Wat is PCM of het Process Communication Model?

Als ik morgen in China ga wonen dan is het handig dat ik mij verstaanbaar kan maken. Wil ik graag dat men mij begrijpt, dan dien ik dus eerst Chinees te leren, m.a.w.: “Als ik wil dat de ander mij begrijpt, dan dien ik eerst zijn taal te spreken”. Hoe kan je te weten komen wat de taal van de ander is? Dat kan door eerst via PCM je eigen persoonlijkheidsprofiel te kennen. En daarnaast omdat je via PCM leerde observeren HOE iemand anders communiceert.

Ken je iemands persoonlijkheidsprofiel dan weet je ook wat diens voornaamste psychologische behoeften zijn. Beantwoord je deze op een positieve wijze, dan is er veel kans dat de persoon zich goed voelt, energie krijgt en gemotiveerd is. Gebeurt dit niet dan zal men onbewust en in een poging om er toch aan te voldoen negatief reageren en in een stresspatroon terecht komen.
Die stresspatronen verschillen en zijn eigen aan de verschillende persoonlijkheidstypen. Ze herhalen zich, zijn herkenbaar en verrassend voorspelbaar.
Ken je je eigen belangrijkste psychologische behoeften en die van de ander, dan kan je door hier op een positieve wijze aan te beantwoorden: proactief of reactief, bijdragen aan beider productiviteit, energie en plezier.
Op die manier kan je proactief stress voorkomen: die van jou of die van de ander, of omgaan met iemand die in stress zit : jij of de ander. Je doet dit doordat je de patronen herkent en zodanig tussenkomt dat je een positieve bijdrage levert aan de psychologische behoefte van de ander. Zo laadt je jouw batterij en die van de ander weer op en heeft dit weer een positief effect op al jullie interacties. 

PCM heeft diepe wortels: in de transactionele analyse en in het Process Therapy Model.
PCM vloeit dus voort uit het werk van twee grote geesten: Eric Berne, Canadees pyschiater en grondlegger van de transactionele analyse en Taibi Kahler, die PCM ontdekte vanuit een reeks fundamentele inzichten uit de transactionele analyse. Dat zijn met name de volgende vijf elementen die Eric Berne al aanreikte om communicatie beter te begrijpen:

 • woorden,
 • toon,
 • gebaren,
 • lichaamshouding,
 • gelaatsuitdrukkingen.

 

Daarop ontdekte Taibi Kahler de vijf opjagers of 'drivers':

 • wees volmaakt (be perfect),
 • schiet op (hurry up),
 • doe je best (try hard),
 • doe een plezier (please (others)),
 • wees sterk (be strong).

 

Deze opjagers kunnen ons enerzijds positief motiveren en anderzijds aan de basis liggen van disfunctioneel gedrag.

In 1972 begon hij namelijk specifiek te observeren HOE mensen via interacties communiceren en deed sindsdien de ene ontdekking na de andere. Hij bracht deze samen in een, gestructureerd en volledig samenhangend model. Het mooie van PCM is dat het vanuit zijn oorsprong zeer concreet hanteerbaar is om met name:

 • efficiënter te communiceren,
 • gezonde interacties aan te gaan,
 • bij te dragen aan de eigen motivatie en die van de ander en
 • om constructief om te gaan met stress en conflicten.

 

Voortbouwend op het werk van Berne en Kahler en dus vanuit een heel breed referentiekader is PCM niet alleen praktisch maar ook wetenschappelijk onderbouwd. Meer weten? Hier vindt u een video die PCM beknopt en helder uitlegt. 

Hans Van Huyck over zijn eigen PCM-opleiding:


Ik merk dat ik nu veel sneller kan observeren en zien hoe ikzelf of iemand anders in een driver gaat. Ik neem bewust waar of ik of iemand anders gevaar loopt om verder te gaan in de stress en mogelijk in conflict te gaan. Het begint al met mijn opgroeiende kinderen en mijn partner: ik weet nu veel beter hoe ik met dergelijke crisissituaties kan omgaan en: ik zie dat het werkt!
Bij mezelf kan ik duidelijk vroeger zien dat ik onder spanning kom en in de stress dreig te gaan en ik kan na een paar minuten al tegen mezelf zeggen: stop! Mijn kijk op mezelf en de ander is daardoor objectiever geworden: ik kijk vanuit een perspectief van waaruit ik afstand kan nemen van de situatie en mezelf bijsturen of de ander uitnodigen zich te reguleren en weten hoe ik dat kan doen. Want: bij iedere mens is dat weer anders.
Ik besef ook wanneer mijn energie op geraakt, ik weet nu wat het effect daarvan kan zijn op wat ik denk, voel en doe en: wat ik kan doen om mijn batterij terug op te laden.
Ook bij klanten neem ik veel beter waar wat er echt speelt, ik doe bewust zeer gerichte interventies zodat de klant aan de slag kan gaan met wat er echt speelt. Daardoor krijgen ze veel meer inzicht in wat er nu eigenlijk echt gebeurt in hun interacties met anderen en ik kan ze heel concreet aanreiken wat ze kunnen doen om daar verandering in te brengen. PCM is daardoor een heel 'duurzame' tool: er gaat een pak minder energie verloren en zo creëer ik rond mij heen een veel gezondere sfeer of nog beter: een veel meer menselijk klimaat!

Komt u graag eens een avond “proeven” van PCM? Dat kan! Op di 17 of 24 januari 2017 , van 19 u tot 22 u, vindt de eerstvolgende "Tapas in Process Communication" plaats te Herent. Deelname kost 50 Eur + 21% btw. Om in te schrijven, stuur gewoon een mailtje naar   info@giantsmallsteps.be.

TRAINING

 

PCM Basistraining

Tijdens deze driedaagse basis training krijgt u de beginselen van het PCM model onder de knie. Als deelnemer leert u de 'proces benadering' toepassen, zowel in een professionele, zakelijke als in privécontext. Dit gebeurt via interactief in team te oefenen in leidinggeven, onderhandelen en altijd met betrekking tot uw eigen leven van alledag. U leert hoe best verbinding te leggen met anderen, effectiever te communiceren en constructieve relaties te ontwikkelen met personen met wie u samenwerkt of samen bent. U kan Process Communication toepassen in leidinggeven, bij onderhandelingen, in teaminteracties, in uw alledaagse leven. 

Doel: het begrijpen en toepassen van de algemene concepten van het Process Communication Model.

Doelgroep: leidinggevenden, coaches, recruiters, facilitators, trainers, docenten,…

Duur: 3 dagen         

Data: - 3, 9 en 17 maart 2017
- 2, 9 en 15 juni 2017

Trainer: Hans Van Huyck                  Plaats: Herent (nabij Leuven)

Prijs: De prijs inclusief eigen persoonlijkheidsprofiel, cursusmateriaal en catering vindt u hier.

 

PCM voortgezette training
Stressmanagement en conflicthantering

Deze tweedaagse training focust naast verbinding maken in communicatie ook op motivatie en conflicthantering. Er is veel tijd voorzien voor rollenspellen met een realistische benadering van alledaagse situaties. U leert door preventieve interventies heldere communicatie te faciliteren en daardoor effectieve relaties te ontwikkelen.

Doel: het volledig begrijpen en kunnen toepassen van de gevorderde concepten van het Process Communication Model. Voor deze voortgezette training is eerst de basisopleiding nodig. Wie de Certificering tot PCM Coach wil behalen, dient beide opleidingen standaard te volgen.

Doelgroep: Leidinggevenden, Coaches, Recruiters, Facilitatoren, Trainers, Docenten,…

Duur: 2 dagen

Data: 30 en 31 maart 2017

Trainer: Hans Van Huyck

Plaats: Herent (nabij Leuven)

Prijs: De prijs inclusief cursusmateriaal en catering vindt u hier. 

PCM Coach Training

De Coach training is een 3 daagse training (+ optionele eendaagse coach certificering). Ze is bestemd voor iedereen in een coach/mentor relatie. Voorwaarde om deze module te volgen is dat u de basistraining en de voortgezette training stressmanagement en conflicthantering reeds volgde. U leert hoe optimaal contact te leggen met de coachee en verwerft de inzichten die u toelaten de persoon te begrijpen en te beantwoorden aan zijn psychologische behoeften. Daarnaast leert u om juiste ondersteuning te verlenen, aansluitend bij de persoonlijkheid van de coachee. De coach krijgt inzicht in negatief gedrag en leert dit gedrag positief bij te sturen, resulterend in een betere prestatie. Deelnemers ontvangen ook informatie over hun eigen persoonlijkheidsdynamieken.
Professionele coaches kunnen worden gecertificeerd tijdens een eendaagse certificeringsdag waardoor ze als PCM Certified Coach toegang hebben tot exclusieve PCM materialen (o.a. Persoonlijkheidsvragenlijsten) voor hun cliënten.
Voor leden van de International Coaching Federation (ICF) geeft deze Certifiëring tot PCM Coach recht op 11,5 Core Competenties en 10,75 Overige Competenties.

Doel: het begrijpen van PCM concepten en deze weten toe te passen tijdens coachings.

Doelgroep: coaches          Duur: 3 dagen + 1 dag certificering          Data: nog in te vullen

Trainer: Jacques Leloup (Opgelet: deze coach-opleiding wordt in het Engels en in het Frans aangeboden)

Plaats: Herent (nabij Leuven)          

Prijs: De prijs inclusief cursusmateriaal en catering vindt u hier.

*Deze trainingen zijn ook mogelijk als in-company training.

Voor meer informatie en prijzen neem contact op met Hans Van Huyck: 0473/710797 info@giantsmallsteps.be


Always start with the end in mind.

Insoo Kim Berg

Hans Van Huyck

Uw coach en trainer

Wie is uw coach en trainer Hans Van Huyck?

Sinds 2008 werk ik als coach, loopbaancoach en trainer.

Het was even zoeken in het begin. In 1992 studeerde ik af als Licentiaat in de Handels- en Financiële Wetenschappen maar was ik klaar voor de arbeidsmarkt en wat wilde ik doen? Ik had geen idee.

Tijdens mijn tweede baan die me ook al niet lag, besloot ik dat mijn volgende job er één zou zijn die wel bij mij paste!

Ik wist inmiddels dat ik graag een-op-een-contact had met mensen. 

Ik solliciteerde dus als consultant in rekrutering en selectie. Hoewel ik in mijn eerste job al mensen had aangeworven, bleek dat ik aanvullende studies nodig had. Dus volgde ik in avondonderwijs een Post-Universitaire studie in Human Resources Management.

In 1996 solliciteerde ik opnieuw voor een HR functie en dit keer was het raak. Want wat doe ik dat graag: werken met mensen op individuele basis en met groepen. En hen daarbij begeleiden in zelfinzicht en zelfsturing naar hun gewenste verandering.

Ik werkte veel met trainers en coachen, bleef mezelf trainen en omdat het bleef kriebelen zette ik in 2008 de stap naar zelf werken als coach, loopbaancoach en trainer. 

Ik coach nu managers, medewerkers en teams in organisaties, ik begeleid mensen in hun loopbaan en ik train hen in communicatie. Wat waarderen klanten? Ik denk de combinatie van een sensitieve, respectvolle stijl met inbreng van de nodige humor en: focus op resultaat. Ik begeleid vanuit authenticiteit en doe daarbij beroep op verschillende coaching tools en methodieken.

Mijn cv.

CONTACT

captcha


Hans Van Huyck  •  Bijlokstraat 169 3020 Herent  •  (00 32) 473 710 797  •  info@giantsmallsteps.be  •  ondernemingsnummer: BE 0848.400.897